The Fated General (Chinese Drama)

The Fated General (Chinese: 霍去病) is an upcoming Chinese television series directed by Jian Zhang and written by Wen Hao Jie, the series stars Zhang Ruo Yun (Huo Qu Bing), Rachel Mao (Zhen'E), Alan Yu (Li Gan), Johnny Bai (Bo Li), Li Hong Yi (Zhao Po Nu) and Xu Yue (Liu Hang).

The Fated General (Drama Details)

Poster The Fated General , Plot, Synopsis, Cast
Native Title 霍去病
Type Chinese Drama
Subtitle English
A.k.a Huo Qu Bing, 大漠骠骑—霍去病
Directors Jian Zhang
Screenwriters Wen Hao Jie
Genres Action, Adventure, Historical, Romance, Wuxia, Fantasy, Supernatural
Country China
Episodes 70
Release Date 2022
Airs On -
Network -
Duration 45 min.

The Fated General (Synopsis)

A story tells about the heroic achievements of a talented general in the Western Han Dynasty. Huo Qu Bing was the illegitimate son of a maid. Despite his low background, he seized the opportunity to become part of the royal family. Hone his horse-riding skills, archery, combat and military strategy, he became a young warrior known for his courage and intelligence. It was the reign of Emperor Wuhan of the Han Dynasty and Xiong Nu from the North had repeatedly disturbed the border. The emperor decided to protect his people by launching an attack that would put an end to the provocations. Huo Qu Bing joins the fight and wins. His extraordinary victory earned him the support of the government as he continued on his way to defeat his enemy, thereby earning him the title of war god..

Watch The Fated General Official trailer

The Fated General (Cast)

 • The Fated General Cast Zhang Ruo Yun - Huo Qu Bing
 • The Fated General Starring Rachel Mao - Zhen'E
 • The Fated General lead role Alan Yu - Li Gan
 • The Fated General actors Johnny Bai - Bo Li
 • The Fated General Main role Li Hong Yi - Zhao Po Nu
 • The Fated General Character Xu Yue - Liu Hang

Supporting cast

 • Wu Xiu Bo - Zhao Yan
 • Wu Cheng Xuan - Gao Bu Shi
 • Chai Wei - Fang Gu
 • Victor Huang - Emperor Wu of Han
 • Huang Tian Qi - Huo Qu Bing (Child)
 • Hu Jun - Da Chan Yu
 • Emily Chen - Wei Zi Fu
 • Zhang Jia Yuan - Mu'na Da (Yi Zhi Xie's younger son)
 • Xiu Qing - Guo Zhi
 • Du Yu Ming - Liu Zhu
 • Karina Hai - Liu Ding Er
 • Wang Xin Ran - Qin Shuo
 • Liu Tian Yao - Yao Dong
 • Yang Shuo - Hao Ming
 • Jiang Zhen Hao - Sang Yi
 • Zhang Yi Long - Pu Duo
 • Zheng He Hui Zi - Princess An Yi
 • Xia Tian - Gongsun He
 • Jason Kang - Hong Sen (former bandit)
 • Zhong Lei - Yi Zhi Xie (Bo Li's father)
 • Wang Wan Juan - Wei Zi Fu

Enter your Comment / Reviews