Word of Honor (Chinese drama 2021)

Word of Honor (Chinese drama)
Official Poster Word of Honor poster
Original title 天涯客
Subtitle English
A.k.a Tian Ya Ke, Faraway Wanderers, 天涯客, Shan He Ling, A Tale of the Wanderers, Shanhe Ling
Director Jones Ma, Gary Sing,
Screenwriter Xiao Chu
Genres Adventure, Mystery, Wuxia, Friendship, Historical
Country China
Total Episodes 36
Release Date Feb 22, 2021 / Mar 23, 2021
Airs On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Broadcast Channel Youku
Runtime 45 min.
Where to Watch Word of Honor with English Subtitles
Rakuten Viki (English Sub)
YOUKU / Youtube (English Sub)
Prime Video (English Sub)
YOUKU (English Sub)

Word of Honor (Synopsis)

After Zhou Zishu resigned from the leadership of the organization responsible for protecting the royal family, he fell into a conspiracy in the martial arts world. He met Wen Kexing, a mysterious martial artist, who escaped from Ghost Valley to avenge the death of his parents. They became fast friends and began an adventure to find legendary treasures, which would give their owners the ultimate power over jianghu.Edit Synopsis

Word of Honor (Main Cast)

 Word of Honor Cast Zhang Zhe Han - Zhou Zi Shu
 Word of Honor main role Zhou Ye - Gu Xiang
 Word of Honor lead role Simon Gong - Wen Ke Xing
 Word of Honor actors Asher Ma - Cao Wei Ning

Supporting Cast

 • Damon Guo - Shen Shen
 • Candice Zhao - Du Pu Sa
 • Zhang Yong Gang
 • Huang You Ming - Ye Bai Yi
 • Wang Dong - He Lian Yi
 • Li Dai Kun - Prince Xie
 • Sun Xi Lun - Zhang Cheng Ling
 • Rebecca Jin Gao - Xiao Lian
 • Kou Zhen Hai
 • Guo Yun Fei - Duan Peng Ju
 • Ke Nai Yu - Liu Qian Qiao
 • Norman Chui
 • Guo Jia Nan - Qin Jiu Xiao
 • Rolling Wang - Zhao Jing
 • Amman Yuan - Muyun Ge
 • William Yang - Deng Kuan
 • Wang Rong - Han Ying
 • Bryan Leung
 • Lu Huan - Uncle Lin
 • Yu Nai Jia - Xiao Luo Han
 • Shen Bao Ping - Boat Captain
 • Liu Han Yang

Enter your Comment / Reviews