A Tale of the Wanderers (Chinese drama 2021)

A Tale of the Wanderers (Chinese drama)
Official Poster A Tale of the Wanderers poster
Original title 天涯客
Subtitle English
A.k.a Faraway Wanderers, Tian Ya Ke
Director Jones Ma, Gary Sing,
Screenplay Preist
Genres Adventure, Mystery, Wuxia, Friendship, Historical
Country China
Total Episodes 32
Release Date 2021
Airs On -
Broadcast Channel Youku
Runtime 45 min.

Plot Summary

After Zhou Zishu resigned from the leadership of the organization responsible for protecting the royal family, he fell into a conspiracy in the martial arts world. He met Wen Kexing, a mysterious martial artist, who escaped from Ghost Valley to avenge the death of his parents. They became fast friends and began an adventure to find legendary treasures, which would give their owners the ultimate power over jianghu. Edit Synopsis

Main Character

 A Tale of the Wanderers Cast Zhang Zhe Han - Zhou Zi Shu
 A Tale of the Wanderers main role Zhou Ye - Gu Xiang
 A Tale of the Wanderers lead role Simon Gong - Wen Ke Xing
 A Tale of the Wanderers actors Ma Wen Yuan - Cao Wei Ning

Supporting Cast

 • Damon Guo - Shen Shen
 • Candice Zhao - Du Pu Sa
 • Zhang Yong Gang
 • Huang You Ming - Ye Bai Yi
 • Wang Dong - He Lian Yi
 • Li Dai Kun - Prince Xie
 • Sun Xi Lun - Zhang Cheng Ling
 • Rebecca Jin Gao - Xiao Lian
 • Kou Zhen Hai
 • Guo Yun Fei - Duan Peng Ju
 • Ke Nai Yu - Liu Qian Qiao
 • Norman Chui
 • Guo Jia Nan - Qin Jiu Xiao
 • Rolling Wang - Zhao Jing
 • Amman Yuan - Muyun Ge
 • William Yang - Deng Kuan
 • Wang Rong - Han Ying
 • Bryan Leung
 • Lu Huan - Uncle Lin
 • Yu Nai Jia - Xiao Luo Han
 • Shen Bao Ping - Boat Captain
 • Liu Han Yang

Comments