Zhao Ge: Chinese Drama (2022)

Zhao Ge Drama Cast, Summary & Release date

Zhao Ge (2022)
Official Poster Zhao Ge Poster
Original title 朝歌
Type Chinese Series, Tv Series, Historical Fiction
Subtitle English
A.k.a Sun Song, Meng hui zhao ge, 梦回朝歌
Director David Liu (刘镇明), Kenne Yam (任海曜)
Screenwriter Yu Zheng (于正)
Genres Historical, Romance, Fantasy, Wuxia
Country China
Total Episodes 50
Episode 1 Release date 2022 ?
Last episode airs on -
Airs On -
Broadcast on iQiyi, Sohu TV
Runtime 45 min.

Official Trailer
Where can i watch with English Subtitles
"Zhao Ge" is currently not confirmed to be released on OTT Streaming platforms.

Story Summary

Zhao Ge is about the revolution that ended the Shang era. Follow the complex relationship between Ji Fa, Su Daji and the King of Shang. The fox demon (played by Li Yitong) is sent to the world to speed up the destruction of the Shang Dynasty. Di Xin (Bao Jianfeng) brings the country to prominence, while Ji Fa (Zhang Zhehan), the son of the King of Zhou, is held hostage. The fox spirit found a vessel on Su Daji (played by Wu Jinyan), and Su Daji was summoned to be the beautiful daughter of the princess. While in captivity, Ji Fa began to study and learn martial arts while gaining support from those oppressed by the current regime. After a bloody revolution, he became Emperor of Zhou. Edit Synopsis

Actors and their characters

Supporting cast

 • Chen Shu - Nu Wa
 • Wu Jia Yi - Yi Jiang, Queen of Zhou
 • Lin You Wei - Jiang Shang
 • Liu Min - Chao Xi (Queen of Shang)
 • Puff Kuo - Yan Jiu
 • Hai Lu - Yun Jin
 • Jiang Yi Yi - Ling Er
 • He Feng Tian - Shen Gong Bao
 • Wang Mao Lei - Li Jing
 • Bai Yu - Master Xu
 • Zheng Guo Lin - Ji Chang
 • Anson Shi - Nezha
 • Sun Shao Long - Tu Xing Sun
 • Nan Fu Long - General Huang Fei Hu
 • Zhao Yi Qin - Long Zi
 • Liu Zhi Yang - Grandmaster of Jie Taoism Sect
 • Hong Yao - Yun Teng
 • Deng Sha - Ma Ying Shuang
 • Lian Lian - Consort Huang
 • Liu En Shang - A Bao
 • Wen Zheng Rong - Lady Si
 • Bai Lu - Deng Chan Yu (Wife of Tu Xing Sun)
 • He Hong Shan (Host)
 • Karlina Zhang - Qi Meng
 • Gao Yu Er - He Yin
 • Yang Yu Lan - Yan Jiu's Mother-in-law
 • Wang Yi Zhe - Lei Zhen Zi
 • Sun Ao - Long Zhan
 • Zhang Nan - Long Nu
 • Zhang Yi Xi - Yu Shi Pi Pa Spirit
 • Liu Ya Peng - Wen Zhong
 • Yang Cai Ying - Aunt
 • Tan Florence - Pian Pian
 • Liu Ze Qun - Wu Ji

Enter your Comment / Reviews